umelec

Stanislav Ondruš

So Stanislavom sme sa rozhodli vytvoriť unikátne etikety na náš olivoý olej. Štyri rozdielne dizajny, pripomínajúce štyri ročné obdobia budú v priebehu roka dostupné v našom eshope.

Malba Stanislava Ondruša sa pohybuje na poli emotivnej abstrakcie, geometrie a špecifickej osobnej narácie. Stále je pre neho charakteristické: kompozičná bravúra, cit pre ekonomické umiestnenie niekoľkých ťahov vo vzťahoch a súvislostiach do monochrómneho formátu, teda zložky, s ktorými nedávno vstupoval na umeleckú scénu. Ondrušov vývoj je aktuálne rýchly (možno typicky pre mladého umelca) a pre každú výstavu vzniká takmer úplne nová kolekcia diel. Za rok intenzivnej tvorby je preto možné pozorovať špecifický posun v jeho maľbách - od efemérnych a optických "svetelných" tahov, gesticky-kontrolovane umiestnených na monochrómnom tmavom podklade -k sekvenciám jednoduchých rôznofarebných prvkov na pozadi čistého plátna, ktoré ilustrujú určité elementárne situácie a úvahy zo života autora. Potreba autorského "rozprávania" sa zintenzivnila a geometrické kompozície sa (možno preto) zjednodušili do akýchsi situačných diagramov. Dôležitosť a prítomnosť pribehu je jasne vnimateľná, jeho obsah je ale v rámci geometrickej abstrakcie možné (s pomocou názvu diela) len hádať. Aj problematika času trvania/zastavenia okamihu - sa v Ondrušových dielach vyskytuje od počiatku. Trajektória maliarskeho ťahu/ťahov vždy vyt- várala ilúziu pohybu a pohyb sugeroval dojem (zastaveného) trvania. Prchavý okamih bol na plátno "navždy" maliarsky zafixovaný. Niektoré z najčerstvejších prác prinášajú aj v tomto smere určitú novinku - otvárajú nové podoby symbolického maliarskeho uvažovania o čase a trvaní, ale tentokrát na osi minulé (vzdialené) / prítomné (blízke), čo je spodobnené rozpi- janím a prelínaním sa ťahov a obrazových prvkov. -

Pre výstavu v bratislavskej DOT. Contemporary Art Gallery pripravil Stano Ondruš novú kolekciu obrazov v rámci, ktorých podrobuje skúmaniu samotnú úlohu maliarstva - pýta sa čo je obraz a ako funguje, ale súčasne, prostredníctvom umeleckej tvorby, reaguje na svoj fyzický aj emotívny svet a hľadá odpovede na osobné a nadindividuálne otázky.

STANISLAV ONDRUS (1995) absolvoval v grafickom ateliéri Zbyňka Janáčka na Fakulte umění Ostravskej univerzity (Bc.; 2015-2018) a následne v ateliéri malby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Mgr. art.: 2019-2021). Počas štúdia vystavoval na Slovensku i v zahraniči (Londýn, Praha, Katowice, Marseille, atd.); v prvom roku svojej individuálnej mimoškolskej tvorby (2022) mal hned tri samostatné výstavy (Telegraph gallery, Olomouc; Galéria Čin čin, Bratislava; Nookart Studio, Praha). Viac info o umelcovi na jeho webe: https://stuk-art.com/

Featured collection

1 of 4
1 of 4